Volhoudbaarheid in de buitenruimte

In een tijd waar duurzaamheid en circulariteit niet meer als trends gezien kunnen worden maar als essentiële criteria voor de toekomst, staat Maurice Beijk, bekend als de Rentmeester2050, op als een toonbeeld van innovatie en volhoudbaarheid in de bouw-infra en inrichting van onze leefomgeving. Wij hebben Maurice enkele vragen gesteld, omdat zijn visie overeenkomt met onze visie.

Even kort over Maurice…

Maurice Beijk is een creatieve verbinder die bruggen slaat tussen mensen, organisaties en belevingen. Zijn reis naar duurzaamheid begon rond de eeuwwisseling met de bouw van zijn eigen huis in Hengelo, waarbij hij voornamelijk materialen van Marktplaats gebruikte om de waarde van hergebruik te benadrukken. Zijn huis staat nu bekend als een toonbeeld van volhoudbaarheid en toont aan hoe we onze relatie met de natuur moeten heroverwegen, iets wat Maurice gepassioneerd nastreeft door middel van principes zoals ‘Biomimicry’ en het gebruik van hernieuwbare energie. Wij kunnen dit principe alleen maar onderstrepen, want ook ecoDynamic is bezig met volhoudbaarheid en hergebruik van materialen.

Circulariteit in de buitenruimte

Met een visie gericht op duurzaamheid tot het jaar 2050, heeft Maurice een duidelijke kijk op hoe circulariteit en duurzaamheid geïntegreerd moeten worden in zowel onze directe leefomgeving als de bredere buitenruimte. Hij benadrukt het belang van vertrouwen, goed buurmanschap, wederkerigheid, co-creatie, en inclusiviteit. Zijn aanpak integreert creativiteit met innovatie, waarbij alle thema’s naadloos in elkaar overlopen om zo een duurzame toekomst te creëren. Voor landschapsarchitecten, onze eigen doelgroep, heeft Maurice een belangrijke boodschap: benader elk project integraal en met respect voor de natuur. Het implementeren van meer groen in plaats van steen en het benutten van de natuurlijke koeling van bomen zoals de eik, zijn slechts enkele voorbeelden van hoe we onze leefomgeving duurzamer en leefbaarder kunnen maken. Een mooi voorbeeld is het marktplein in Hengelo. Door goed samen te werken is een compleet plein met veel beton en steen omgetoverd tot een plek met groen, water en kleur. ecoDynamic was bij dit project verantwoordelijk voor de duurzame halfverharding.

Meer over het marktplein in Hengelo

Door het leggen van verbindingen tussen verschillende partners hebben we samen bijgedragen aan de transformatie van dit plein, waarbij de focus lag op duurzaamheid en volhoudbaarheid. De samenwerking met OKRA en andere partners onderstreept het vermogen om met nieuwe invalshoeken te komen. Soms uitdagend, maar altijd met een helder doel voor ogen. Alles is op elkaar afgestemd en Stabilizer is hier met name gekozen voor de volhoudbaarheid, duurzaamheid en hergebruik van materialen. De technische eigenschappen van Stabilizer, zoals waterdoorlatendheid en het feit dat het een natuurlijk product is, evenals de unieke 'statiegeld' benadering, tonen aan hoe duurzaamheid en esthetiek hand in hand kunnen gaan in de creatie van onze openbare ruimtes. Binnenkort, op 11 april staat er een vakexcursie op de planning waarbij zowel Maurice, ecoDynamic als OKRA aanwezig zijn. Je kunt je hiervoor nog aanmelden via deze link.

Over ecoDynamic

ecoDynamic streeft naar een combinatie van duurzaamheid en kwaliteit. Met een diepgeworteld geloof in de principes van de circulaire economie, zetten wij ons in voor het bieden van oplossingen die weinig tot geen impact hebben op moeder aarde. Vanuit onze missie en visie richten wij ons op het creëren van toekomstbestendige oplossingen die esthetisch aantrekkelijk zijn, van hoge kwaliteit, en gemaakt zijn met het gebruik van natuurlijke materialen. Wij bieden een diversiteit aan oplossingen, waaronder Stabilizer voor duurzame verharding, StabUpGrass Parking voor groene evenemententerreinen, 100% Circulair & Cementloos betonStabilizer Basic en klimaatadaptieve oplossingen die bijdragen aan verkoeling binnen het stedelijke gebied.

Contact opnemen?

Wil je meer weten over dit product? Ga naar deze pagina om meer te weten te komen of neem contact op via ons contactformulier.