ecoDynamic, duurzaam inzetbaar

Om de duurzaamheid van de verharding Stabilizer te waarborgen, nemen wij, tot 15 jaar na aanschaf de Stabilizer retour met de volgende restitutiepercentages:

  • Tussen 0 - 3 jaar na aanschaf 0% van de waarde bij levering
  • Tussen 3 - 7 jaar na aanschaf 40% van de waarde bij levering
  • Tussen 7 - 15 jaar na aanschaf 30% van de waarde bij levering

Om de mate van duurzaamheid ten opzichte van beton en asfalt te bepalen is er in opdracht van ecoDynamic door TNO een Life cycle analyse uitgevoerd voor Stabilizer verharding. Het totale rapport is op verzoek beschikbaar.

Voor beide eigenaren van ecoDynamic geldt dat zij een duurzame bedrijfsvoering nastreven. Zowel Dusseldorp ISM als Agterberg Bedrijven presteren conform de eisen van niveau 5 van de CO2 prestatieladder. Beide bedrijven zijn ISO 14001 gecertificeerd.