Een casestudy uit Rotterdam

Als de drijvende kracht achter het groenbeheer in Rotterdam is Wilco den Hartog, Coördinator Programma Bomen, medeverantwoordelijk voor een uitgebreide portefeuille die 170.000 bomen omvat, exclusief bossages. Samen met een team dat bestaat uit verschillende specialisten werkt hij dagelijks aan het behoud en onderhoud van de stedelijke groene ruimten. "De complexiteit en grootte van dit werk wordt vaak onderschat, maar de voldoening die het geeft om bij te dragen aan de groene infrastructuur van Rotterdam is immens", stelt Wilco.

Renovatie van Het Park, Rotterdam

Vanaf 2019 heeft Wilco een coördinerende rol gehad in de renovatie van Het Park. Dit initiatief werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de integraal beheerder buitenruimte en richtte zich op het herstel van het historische ontwerp van Zocher. Dit was een niet te onderschatten taak, gezien de status van Het Park als rijksmonument. Het succes van de renovatie kan worden toegeschreven aan een multidisciplinaire aanpak. Dit omvatte niet alleen het technische beheer en onderhoud van bomen en andere beplantingen, maar ook het implementeren van duurzame materialen en methoden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van Stabilizer, een product dat prima binnen het ontwerp van Zocher past gezien de duurzaamheid en natuurlijke uitstraling. Vooral op de druk belopen delen is Stabilizer perfect. Het vereist wel meer onderhoud op de minder belopen delen en daar heeft Wilco enkele tips voor.

Aanleg en onderhoud van Stabilizer

Stabilizer is sinds 2008 in gebruik binnen de gemeente Rotterdam en heeft zich bewezen in termen van onderhoud en duurzaamheid. Hoewel Stabilizer voor zowel paden als boomspiegels zeer geschikt is, benadrukt hij wel het belang van een correcte aanleg: "Voor optimale resultaten adviseer ik het gebruik van een asfaltspreidmachine.” Dit zorgt voor een gelijkmatige verspreiding en vermenging van het materiaal. “Alle andere methoden geven mijns inziens een minder resultaat”, aldus Wilco. “Daarnaast is regelmatig onderhoud uitvoeren van belang.” Op basis van de opgedane ervaringen en best practices adviseert Wilco andere gemeenten om gedegen advies in te winnen bij de leverancier alvorens met Stabilizer aan de slag te gaan. "De juiste aanleg is essentieel voor het behalen van optimale resultaten", concludeert hij. Daarnaast is het onderhoud van de groene ruimtes een continue inspanning die verschillende benaderingen vereist. "Handmatig schoffelen is een optie, maar het is behoorlijk arbeidsintensief", merkt Wilco op. "Je kunt er ook voor kiezen om een deel van het materiaal te verwijderen en het opnieuw te walsen." Een andere methode is het gebruik van heet water om onkruid te verwijderen, maar dit hebben ze in Rotterdam nog niet geprobeerd.

Materiaalkeuze voor evenementenlocaties

Op locaties waar evenementen plaatsvinden, is asfalt momenteel de meest logische keuze voor Wilco. "Dit komt door het zware verkeer dat nodig is voor de opbouw van evenementen", legt Wilco uit. "We zijn echter aan het experimenteren met halfverharding om te zien hoe dit reageert op het gewicht van groot en zwaar verkeer. Qua esthetiek past het zeker in het landschapsontwerp. We kunnen nu nog niet om asfalt heen bij de paden waar zwaar verkeer overheen moet en zien dit graag anders."

Algehele indruk van Stabilizer

"Over het algemeen is mijn indruk van Stabilizer zeer positief", concludeert Wilco. "Het is esthetisch aantrekkelijk en functioneel. Het aanbrengen ervan vereist echter expertise. Het gebruik van een asfaltspreidmachine levert de beste resultaten op. Ook is Stabilizer uitermate geschikt voor gebruik bij boomspiegels", zegt Wilco enthousiast. "Dit is met name handig in situaties waar de wortels van bomen de omliggende stenen omhoog duwen, waardoor traditionele bestrating niet meer mogelijk is. Het materiaal blijft vlak, wat vooral voordelig is voor mindervaliden", legt Wilco uit. Een positieve aanbeveling vanuit de gemeente Rotterdam. 

Over ecoDynamic

ecoDynamic streeft naar een combinatie van duurzaamheid en kwaliteit. Met een diepgeworteld geloof in de principes van de circulaire economie, zetten wij ons in voor het bieden van oplossingen die weinig tot geen impact hebben op moeder aarde. Vanuit onze missie en visie richten wij ons op het creëren van toekomstbestendige oplossingen die esthetisch aantrekkelijk zijn, van hoge kwaliteit, en gemaakt zijn met het gebruik van natuurlijke materialen. Wij bieden een diversiteit aan oplossingen, waaronder Stabilizer voor duurzame verharding, StabUp, Grass Parking voor groene evenemententerreinen, 100% Circulair & Cementloos beton, Stabilizer Basic en klimaatadaptieve oplossingen die bijdragen aan verkoeling binnen het stedelijke gebied.

Contact opnemen?

Wil je meer weten over dit product? Ga naar deze pagina om meer te weten te komen of neem contact op via ons contactformulier.