Halfverharding in de natuurinclusieve stad

Vanuit ecoDynamic willen we onze dank uitspreken aan GWW voor de aandacht die zij in hun recente artikel hebben geschonken aan onze inzet voor duurzaamheid en natuurinclusiviteit in stedelijke omgevingen. Het is voor ons een eer om erkend te worden in een vooraanstaand vakblad dat zich richt op de grond-, weg-, en waterbouwsector.

Ons streven naar een groenere, leefbaardere buitenruimte vindt weerklank in de woorden en de waardering van GWW. In het bijzonder zijn we dankbaar voor de belichting van ons product, Stabilizer, en de toepassing ervan in diverse belangrijke projecten zoals het Mandelaplein bij het station van Almere, Het Park bij de Euromast in Rotterdam, en het Nationaal Militair Museum. Deze projecten dienen als voorbeeld van hoe innovatieve, duurzame oplossingen de kwaliteit van onze stedelijke omgevingen kunnen verbeteren en tegelijkertijd de natuurlijke wereld respecteren en behouden.

Het artikel onderstreept niet alleen de esthetische en praktische voordelen van Stabilizer, maar ook de significante milieuvoordelen, zoals de bevordering van de biodiversiteit, vermindering van hittestress, en de aanpak van wateroverlast. De aandacht voor de duurzaamheidsaspecten van Stabilizer, met name de CO2-bindende eigenschappen dankzij het mineraal olivijn, weerspiegelt onze missie om bij te dragen aan een beter milieu. Wij zijn GWW dankbaar voor het erkennen van onze inspanningen om een positieve impact te maken op de stedelijke infrastructuur en het milieu. Hun waardering voor onze werkzaamheden en producten motiveert ons om door te gaan met het ontwikkelen van oplossingen die niet alleen voldoen aan de technische eisen van vandaag, maar ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor de toekomst.

Hieronder vind je het artikel: