Park Atlantis Gouda

Het park Atlantis in Gouda vormt een ontmoetingsplek voor uiteenlopende doelgroepen. De oorspronkelijke asfaltpaden waren aan vervanging toe; de wortels van monumentale bomen kwamen door de toplaag heen en zorgden voor een onveilige situatie.

Naar aanleiding van dit ongemak is de gemeente op zoek gegaan naar een alternatief. Het nieuw aan te brengen materiaal diende watervoerend en zuurstof doorlatend te zijn om verdere opdruk van de boomwortels tegen te gaan.

Deze nieuwe laag diende daarnaast te voldoen aan dezelfde praktische eisen als een laag van asfalt. Diverse bewonersgroepen hebben om deze reden het eerder aangebrachte proefstuk van Stabilizer getest. Zij kwamen allen tot de conclusie dat Stabilizer het best voldeed aan de eisen op het gebied van begaanbaarheid.

Lees meer