Herinrichting Croeselaan

De Croeselaan vormt de ontmoetingsplek tussen het bedrijfsleven aan de ene kant en woonblokken aan de andere kant. Daarnaast is de nabijheid van de Jaarbeurs reden geweest om een middenstrook tussen de twee weghelften groen en toegankelijk in te richten. Alle partijen in de omgeving vroegen om een geschikte verblijfsplek om in een pauze te kunnen verblijven.

Naast het verblijfsdoel was ook duurzaamheid en circulariteit een te integreren thema. Dit is onder meer bewerkstelligd door lantaarnpalen op zonnepanelen, dimbare ledverlichting en rijbanen uit gerecycled puin. Voor de buitenruimte kwam Stabilizer in aanmerking als duurzame oplossing die paste zowel bij de gebruiksdoelen als bij het landschappelijke beeld.

Link naar website: https://cu2030.nl/croeselaan