Fietspad Groote Peel Staatsbosbeheer

Een fietspad door een Natura-2000 gebied. Het kan, met een 100% natuurlijke fundering en verharding van ecoDynamic

Het was een groots project; de aanleg van een fietspad in de Groote Peel, tussen het Limburgse Nederweert en het Brabantse Asten. Een consortium bestaande uit Staatsbosbeheer, twee provincies en twee gemeenten trekt samen op voor de realisatie van dit gewilde pad in een gebied dat aangewezen is als Natura-2000 gebied. Het leek onmogelijk, maar is dankzij de Stabilizer Basic constructie van ecoDynamic toch gelukt.

ecoDynamic ontwikkelt en levert al jaren natuurlijke verhardingen voor fiets- en voetpaden in parken, parkeerplaatsen, tuinen en op andere mooie plekjes voor gemeenten en overheden. De Stabilizer producten die hiervoor gebruikt worden bestaan voor 100% uit natuurlijke materialen; gemaakt van steenmengsels uit de rivieren waaronder de IJssel en de Maas en een, eveneens natuurlijk, bindmiddel.

Uitlogen mag niet

Als er een fiets- of wandelpad in een Natura-2000 gebied aangelegd wordt, hebben de verantwoordelijke partijen te maken met allerhande regels. De opdrachtgever vroeg ons dan ook aan te tonen dat Stabilizer geen nadelige effecten heeft. Bestaande middelen als halfverhardingen met leem of kalk, logen uit. Stoffen hieruit lossen langzaam op in lucht of in water. Hierdoor verandert mogelijk de samenstelling van de aarde en dus de begroeiing.

Na onderzoek zijn de Stabilizer toplaag en Stabilizer Basic Foundation geschikt bevonden voor het realiseren van het gewenste fietspad.

Meer voordelen

ecoDynamic maakt de Basic Foundation, de fundering, van overkorrelgrind met een natuurlijk bindmateriaal. De kiezels komen oorspronkelijk uit de IJssel en de Maas. Op deze fundering komt vervolgens de afwerktoplaag van Stabilizer, wat het fietspad de sterkte en de natuurlijke uitstraling geeft.

Stabilizer-producten zijn luchtdoorlatend en watervoerend. Dit levert allerlei voordelen op, waaronder geen worteldruk. Doordat er zich geen condens onder het pad ontwikkelt en het water naar beneden zakt, groeien de boomwortels naar beneden en niet omhoog. Het fietspad blijft effen en het is veiliger voor de gebruikers. Het materiaal is voor een groot deel zelf herstellend, waardoor aanzienlijk minder onderhoud nodig is. Is er toch iets aan de hand, dan is het pad eenvoudig te repareren.

De Stabilizer toplaag heeft in Nederland en België zijn toegevoegde waarde en kwaliteit al ruim bewezen. In combinatie met de Basic-Foundation, is het fietspad in de Groote Peel het eerste grote project dat op deze nieuwe wijze is aangelegd. Wij zullen dit fietspad in de komende jaren blijven monitoren.

Circulair: deel investering na teruggave retour

ecoDynamic is innovatief en streeft naar het gebruik in plaats van verbruik van grondstoffen. De Stabilizer Basic kan altijd opnieuw gebruikt worden. Daarom biedt het bedrijf een terugnamegarantie. Niet alleen vanwege de overtuiging dat het product goed is, maar ook om bij een eventuele herinrichting het product daadwerkelijk terug te geven. Zodat het opnieuw als grondstof gebruikt kan worden.

Gewin, gemak, genot & veiligheid

Met de ontwikkeling van Stabilizer Basic heeft ecoDynamic haar doel, namelijk een CO2 neutraal+ product met winst voor het milieu, gerealiseerd. Het gevolg is een product dat volgens onderzoek naar de Life Cycle Analyse  (LCA) 40% minder milieubelastend is dan producten die voor hetzelfde doel gebruikt worden.

Stabilizer Basic is eenvoudig overal toe te passen. Het materiaal kan aangebracht worden door ecoDynamic of door een zelfgekozen andere partij. ecoDynamic verstrekt garantie bij een juiste funderingsopbouw.

ecoDynamic en Natura-2000

ecoDynamic komt voort uit de samenwerking tussen Dusseldorp Infra, Sloop- en Milieutechniek en Agterberg Bedrijven, beide gezonde en innovatieve bedrijven in de civiele- en cultuurtechniek. Zij streven naar het gebruiken en hergebruiken van natuurlijke materialen.

In Nederland zijn 160 gebieden aangewezen als Natura-2000 gebied. Met de Stabilizer Basic kunnen, zonder ingrijpen in de natuur, op deze wijze overal fiets- en wandelpaden worden aangelegd. Natuurlijk, met een natuurlijke uitstraling en de knisperende beleving dat fietsen op een natuurlijk pad met zich meebrengt.