MKI waarde bekend!

♻️ Wist je dat het mogelijk is om de milieueffecten van een product in één score te laten uitdrukken? ♻️
Wij hebben een berekening laten maken over de milieukosten van ons product Stabilizer. De milieukosten berekenen ze aan de hand van de levenscyclusanalyse (LCA). Het NIBE experts in sustainability heeft voor ons een LCA uitgevoerd en op basis van deze resultaten een MKI-berekening gemaakt. SGS heeft de data geverifieerd.

Wij zijn de enige gebonden halfverharding met een milieukostenindicator. Hiermee willen wij het onze opdrachtgevers makkelijker maken om een duurzame afweging te maken.

Hoe lager het getal, hoe beter het is. Zodoende kunnen duurzame keuzes gemaakt worden in de buitenruimte.

Wil je deze data bekijken? Hieronder een link naar de MKI-database: (klik hier)