Veiligheid én natuurbeleving in Leiden

In de gemeente Leiden is op diverse plekken Stabilizer aangelegd ter verharding van voet- en fietspaden in de openbare ruimte. Aan het woord de gemeente Leiden in hoe zij dit vormgeven: 

Stan van der Laan, technisch projectleider cultuurtechniek en klimaatadaptatie bij de Gemeente Leiden: 'We knappen de parken in Leiden elke vijfentwintig jaar op. Een bewonersgroep en gebruikers van het park waren aan de voorkant bij het traject betrokken voor input. Twee van die gebruikers, roei- en zeilvereniging Die Leythe en de Koninklijke Studenten Roeivereniging Njord, hebben een pad naast het water nodig als 'coachpad'. Die input hebben we gebruikt om het gerenoveerde park veiliger en aantrekkelijker te maken om in te verblijven. In de oude situatie hadden voetgangers en fietsers hinder van elkaar. Het pad was smal en slecht begaanbaar geworden. Voor de veiligheid is er een 3 meter breed asfalt-combipad voor fietsers en voetgangers, dat gescheiden is van het halfverharde voetpad voor wandelaars. Omwonenden en betrokkenen wilden ook meer fleur en kleur op deze plaats zien. Er zijn speeltoestellen geplaatst en er is nu alleen nog gazon op de plekken waar gesport of gespeeld wordt. De rest bestaat feitelijk uit een langgerekt bijenlint en bloemrijk gras, met de twee paden daardoorheen.'

Bron: Stad-en-groen