Gouda vervangt asfalt door Stabilizer

In verschillende parken in Gouda wordt de versleten asfaltverharding vervangen door de halfverharding Stabilizer.

Op meerdere locaties in verschillende parken in Gouda zijn de wandelpaden op dit moment van asfalt.
Uit de jaarlijkse verhardingsinspectie bleek dat een aantal wandelpaden slecht zijn. Deze paden knapt de gemeente op waarbij het asfalt vervangen wordt door de natuurlijke halfverharding Stabilizer.

Waarom voert de gemeente deze werkzaamheden uit?

Gemeente Gouda heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het opknappen van meerdere wandelpaden in verschillende parken. De oude asfaltpaden voldoen niet meer aan de eisen.
De wortels van bomen veroorzaakten scheuren waardoor het struikelgevaar toeneemt. We gebruiken geen asfalt voor de nieuwe paden. Hierdoor willen de de kans verkleinen dat er wortelproblematiek ontstaat.

De gemeente is een onderzoek gestart naar het zoeken van een duurzaam alternatief voor het asfalt. Een goed en duurzaam alternatief is het aanbrengen van halfverharding (stabilizer). Stabilizer heeft een water- en zuurstofdoorlatende eigenschap. Deze eigenschappen voorkomen een wortelopdruk in de nieuwe paden . Verder is het van belang dat het materiaal CO2 neutraal is.

Lees meer

 

(bron gemeente Gouda)