Stabilizer Kerkgracht Leiden

De combinatie van split verwerkt in honingraat matten bleek geen passende oplossing op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden. Het fijn aandeel split zorgde voor een verdichting van het oppervlak.

Wortelopdruk in verhardingen is een veelvoorkomend probleem, zo ook op deze locatie. Bomen langs de Hooglandse Kerkgracht verfraaien het wegbeeld, zorgen voor geleiding van de weggebruikers en bieden beschutting aan voetgangers. De boomwortels bevinden zich in de wegconstructie, vlak onder de verharding. De gevolgen voor de wegbeheerder zijn bekend: klachten, onveilige situaties, beschadiging van verharding of fundering en hogere onderhoudskosten.

De gemeente Leiden is samen met ecoDynamic tot de volgende oplossing gekomen. De bestaande honingraat matten en split zijn zorgvuldig verwijderd om de bomen en wortels niet te beschadigen. Als fundatie is gebruik gemaakt van een lava 0/16 die tussen de wortels en het oppervlak is aangebracht en geprofileerd. Deze laag biedt een stevige fundatie voor de toplaag die gebruikt wordt als wandelpad en zorgt, in combinatie met de toplaag Stabilizer, voor een watervoerende en luchtdoorlatende constructie. Stabilizer heeft geen invloed op het zuurstofgehalte in de bodem en is daarmee een ideale oplossing voor het gebruik van gebonden verharding bij bomen.

De Hooglandse Kerkgracht is een straat, aangelegd op een voormalige gracht in de binnenstad van Leiden. De gracht is al een paar eeuwen geleden gedempt. De straat is één van de mooiste straten van Leiden. Aan deze straat bevinden zich verschillende rijksmonumenten.