Opknappen en verbeteren trapveldje

Ruimte voor spelen door het opknappen en verbeteren van het trapveldje. 
Dit was het doel voor de bewoners van de Stolberglaan en de gemeente Utrecht. In 2021 is ecoDynamic benaderd door bewoners en de gemeente om mee te denken over de natuurlijke inrichting van de buitenruimte. De beboste groene zone gelegen aan de Stolberglaan is een druk bezochte plek door bewoners met honden en spelende kinderen. De hoger gelegen begraafplaats zorgt bij neerslag voor een waterproblematiek op het zogeheten trapveldje.

ecoDynamic heeft in samenwerking met aannemer Agterberg een oplossing bedacht door het aanbrengen van een drainage op het kritische punt waar het water zich verzameld. De drainage zorgt bij neerslag voor een geleidelijke afvoer van het water. Het trapveld is verbeterd door deze op te hogen en te voorzien van een natuurlijke verharding Stabilizer Berliner Mix.