Looproute in Morspark Leiden

Het Morslint is een wandelroute door de Leidse wijk de Hoge Mors die ontworpen en ontwikkeld is door een grote groep bewoners. Het doel is om de wijk voor voetgangers prettiger beloopbaar te maken en om de samenhang in de wijk te vergroten.

Het grootste deelproject van het Morslint is het Morspark, dat in 2017 is aangelegd.

Voor de locatie van het Morspark, met haar volgroeide bomen, is bewust gekozen voor Stabilizer. Halfverharde paden meanderen tussen de bestaande bomen door.

Het gebroken hoogwaardige IJsselgrind is gebonden met een plantaardig bindmiddel, heeft een sterke draagkracht en vergroot de begaanbaarheid van de paden in alle weersomstandigheden.

De Stabilizer laag heeft bewezen geen invloed te hebben op het zuurstofgehalte in de bodem, welke een voordeel schept voor het leefklimaat van de bomen.

Eind 2017 is het park met een feestelijk programma geopend.