Graaf Otto Plein Arnhem

Robbert-Jan Legtenberg van de gemeente Arnhem berichte eind 2022 met: ‘Het is DIE tijd weer!’ Die tijd waarin veel projecten van computer en potlood naar tastbare materialen gaan.

Waarbij het type materiaal, duurzaamheid en klimaatadaptatie belangrijker is dan ooit. Voor het team, fanatieke bewoners en voor mij een mooie tijd om ontwerpen en uitwerkingen tot realisatie te zien komen. Graaf Ottoplein: Stenen eruit groen erin, grondvervuiling eruit, nieuwe speelplek erin!

Vanuit een bewonersinitiatief is het plan ontwikkeld om het plein meer te vergroenen. Op draagvlak van omwonenden van het Graaf Ottoplein kon worden gerekend! 

Wat heeft het bewonersinitiatief bereikt?

Het ontwerp is tot stand gekomen op basis van de input van bewoners tijdens twee bewonersavonden. Tijdens deze avond in 2021 hebben zij met elkaar benoemd waar er bij vergroenen in elk geval rekening mee moest worden gehouden.

Genoemd werd onder andere:

  • Nu teveel hoeken, vormgeving meer organisch maken;
  • Aandacht voor veiligheid richting Jacob Cremerstraat;
  • Vergroenen is belangrijk maar het moet ook mogelijk blijven om te kunnen spelen;
  • Verfraaien trafohuis;
  • Maak borders met planten;
  • De bestaande terrassen zijn leuk maar creëer ook een ontmoet/picknick gelegenheid waar je geen consumptie hoeft te kopen;
  • Een extra boom op het plein de voorkeur heeft voor her creëren van schaduw boven een schaduwdoek. Motief daarbij: een boom past in de vergroeningsgedachte. Schaduwdoek vraagt beheer en belemmert uitzicht van bovenwoningen op het plein;
  • Geen verharding meer op het plein maar een halfverharding. Zodat het water de grond in kan, het groen organisch kan worden vormgegeven en het plein ook geschikt blijft om op te fietsen of te voetballen voor kinderen.