Herontwikkeling Landgoed Sancta Maria

Bij de herontwikkeling van Landgoed Sancta Maria in Noordwijk is veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het plan. Dit is terug te zien in het materiaalgebruik van de wandelpaden en de aanplant van grote hoeveelheden nieuwe bomen en bosplantsoen. Voor de wandelpaden op het landgoed is gekozen voor Stabilizer IJsselmix.

Buro BOOT beheert de grondexploitatie van de ontwikkeling en verzorgt de voorbereiding van de inrichting van de buitenruimten.

Lees het artikel verder op de website van BOOT.