Handleiding De levende openbare ruimte

Deze handleiding gaat over groen in de openbare ruimte en semi-openbaar groen. Het is een boekwerk vol inspirerende praktijkvoorbeelden voor toekomstbestendige, gezonde en leefbare steden. Goed voor mens, klimaat, natuur en economie.

In het bijzonder komt groen aan bod dat bijdraagt aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. De handleiding is in opdracht van VHG geschreven door Kim van der Leest en met medewerking van NL Greenlabel tot stand gekomen.

De handleiding is bedoeld om provincies, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, landschapsarchitecten en groenprofessionals te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, aanleggen en beheren van levende openbare ruimten. 

Stabilizer als product opgenomen in het hoofdstuk water; een waterdoorlatende toplaag draagt bij in het creeëren van een duurzame en klimaatbestendige buitenruimte!

Lees meer (bron: vereniging VHG)