Bouwen aan een duurzame haven

In opdracht van Idverde die sinds 2017 het groenonderhoud uitvoert in de haven van Rotterdam, hebben wij 6.300 vierkante meter StabUp geleverd.

Het Havenbedrijf Rotterdam.....
....creëert economische en maatschappelijke waarde en wil duurzame groei realiseren. Zij maken zich sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zij willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid. Een project waarbij duurzaamheid het belangrijkste criterium is geweest was de aanleiding voor Havenbedrijf Rotterdam om voor ecoDynamic (StabUp) te kiezen. ecoDynamic is betrokken bij de beginfase van het project dat eind 2022 is uitgevoerd zoals te zien op de foto.

Toplaag heeft goede afwerking nodig
Je ziet hier het proces van verwerking van StabUp door Loonbedrijf K. Groenenboom. Belangrijk hieraan is dat de toplaag goed wordt verdicht, wordt opgesloten en afgewerkt voor een optimale toegankelijkheid. Wij bedanken alle partijen voor het vertrouwen en de professionele verwerking van het product.

  • Opdrachtgever: Havenbedrijf
  • Rotterdam Aannemer: Idverde
  • Adviseur: Advies- en Ingenieursbureau Witteveen + Bos
  • Loonbedrijf: K. Groenenboom BV (ook foto-credits)