J. De Ridder b.v.

Al sinds 1926 staan bij De Ridder  inzet, vakkennis en productinnovatie centraal. Dit biedt zekerheid en continuïteit voor u als klant. Wij beschikken dan ook over een ruime kennis met betrekking tot de aanleg, renovatie en onderhoud van groot- en kleinschalige projecten.

 Wij zijn actief in gemeentelijke plantsoenen, tuinen en parken, monumentenonderhoud, riolerings- en bestratingswerkzaamheden. Onze ervaring staat borg voor een optimale begeleiding van onze projecten. Het realiseren van cultuurtechnische projecten in de sector sportaccommodaties is een specialisme, onder andere voor het aanleggen en onderhouden van deze complexen. Te denken valt aan golfterreinen, voetbalvelden, tennisbanen, honk- en softbalvelden en jeu-de-boulesbanen. Hiervoor heeft ons bedrijf een scala aan specialistisch materieel tot haar beschikking, dat veelal door de eigen materieeldienst is ontwikkeld c.q. geperfectioneerd.

De Ridder gaat verder dan alleen het leveren van een product. Ook tijdens en na de aanleg wordt flexibel ingespeeld op specifieke wensen van de opdrachtgever, klant en sporter. Kortom: een professionele organisatie die oog heeft voor uw belangen.