Arnold Maassen

Arnold Maassen Handelmaatschappij BV bestaat sinds 1896, gespecialiseerd in de productie van, en handel in wegen- en waterbouwmaterialen. Zo waren wij betrokken bij vrijwel alle grote waterbouwkundige werken in Nederland, zoals de Deltawerken, de verbetering van de Grensmaas, dijkverbetering in Zeeland, de uitbreiding van de Maasvlakte in Rotterdam, het grensoverschrijdende project Spijk, Bodembestorting van de Flutmulde Rees in Duitsland en de inrichting van de Burchtse Weel (België).

Voor de aanleg en onderhoud van dijken en wegen produceert en levert Arnold Maassen Handelmaatschappij diverse soorten materialen, zoals breuksteen, steenslag, funderingsmaterialen, LD staalslakken, silex, grès stapelsteen en Belgische hardsteen. Alle materialen en leveranties voldoen aan de meest actuele wettelijke (milieu)eisen en normen.
 Onze logistieke afdeling zorgt ervoor dat elke gewenste hoeveelheid materiaal met schepen of ander vervoermiddel op de gewenste plaats in Europa of waar ook ter wereld wordt geleverd, op het door de klant gewenste moment. Afnemers mogen van ons optimale vakkennis, ervaring, snelle en doelgerichte service en kwaliteit verwachten.

Op het gebied van wegen- en waterbouw leveren wij alles wat de klant wil.